Bij het lid worden gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

// TCB lidmaatschap
1. A: Een lidmaatschap is gratis en vrijblijvend. U heeft geen verplichtingen met betrekking tot aanwezigheid. U kunt dus zelf bepalen aan welke meetings en ritten u deel neemt.

1. B: Door u aan te melden als lid van Toyota Club Benelux gaat u akkoord met de registratie van uw gegevens; naam, achternaam, mailadres en evt. type auto en telefoonnummer. Dit in verband met de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke op 25 mei 2018 van kracht wordt. Deze gegevens zijn alleen bekend bij het bestuur en team van Toyota Club Benelux, zijn niet openbaar en zullen ook niet verstrekt worden aan derden. Zij worden bewaard gedurende uw lidmaatschap.

1. C: Om lid te kunnen worden van Toyota Club Benelux dient u in bezit te zijn van een Toyota of Lexus.

1. D: Het opzeggen van een lidmaatschap kan ten alle tijden per direct. U kunt dit doen doormiddel van een e-mail naar lidmaatschap@toyotaclubbenelux.com. Vermeld hierin uw naam, email, en evt de rede.

1. E: Indien iemand zijn lidmaatschap beeindigd of deze beeindigd wordt op grond van het reglement, heeft hij/zij geen recht om op enigerwijze verder gebruik te maken van de naam of logo's van Toyota Club Benelux, noch verder te gaan met een nieuwe club met eenzelfde naam.

1. F: Het aansluiten bij TCB mag zolang u maar woonachtig bent binnen Europa. Al onze evenementen zijn georienteerd binnen de Benelux. Mocht u buiten de Benelux wonen maar wel vaker in Nederland zijn, neem dan even contact op met het bestuur.

// Het behoud van de club
2. A: Toyota Club Benelux is een gratis club. Dit wil zeggen dat wij geen contributie vragen en slechts draaien op donaties, vrije giften en verkoop van merchandise.

2. B: De gemaakte kosten tijdens meetings en ritten zijn voor eigen rekening van de leden, denk hierbij aan consumpties of entree bij activiteiten. Kosten worden, indien mogelijk, op voorhand bij de meetings vermeld.

// Evenementen
3. A: Door u aan te melden voor onze evenementen gaat u akkoord met (tijdelijke) registratie van uw gegevens ten behoeve dan het evenement, met betrekking tot diverse organisatorische redenen.

3. B: Door u aan te melden voor onze evenementen gaat u tevens akkoord met een eventuele mailing met aanvullende informatie voor dat betreffende evenement.

3. C: Alle deelnemerslijsten zullen binnen een maand na het betreffende evenement vernietigd worden.

3. D: Door deel te nemen aan onze evenementen gaat u ermee akkoord dat er beeldmateriaal gemaakt wordt. Deze kunnen worden gepubliceerd op de site, facebook-pagina en Youtube-kanaal van Toyota Club Benelux. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur tijdens het betreffende evenement.

// Gedrag regels
4. A: Tijdens het deelnemen aan evenementen dient iedereen zich aan de volgende regels te houden:
- Geen burn-outs, donuts of straatraces
- Alcohol en drugs gebruik is verboden
- Geldige APK & Kenteken + WA verzekerd (Ritten openbare weg)
- Houdt rekening met omstanders

4. B: Alle leden dienen zich tijdens ritten en evenementen te houden aan de verkeersregels. Wij zijn niet aansprakelijk voor boetes en/of schades.

4. C:
- We hebben allemaal dezelfde passie, namelijk auto's. We willen deze passie dan ook met zijn allen kunnen (blijven) delen. Hiervoor is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar en respect hebben voor elkaar en ieders trots.
- Tijdens onze meetings en evenementen hebben we ook te maken met omstanders, die mogelijk niet onze passie delen. Met hen moeten we ook rekening houden en zij dienen ook met respect behandeld worden.

4. D: Bij overtreding van bovenstaande regels en/of voorwaarden wordt deelname per direct uitgesloten!

4. E: Toyota Club Benelux werkt met een waarschuwingssysteem; bij overtreding van regels en/of voorwaarden krijgt u een waarschuwing, bij de 3e waarschuwing wordt uw lidmaatschap beeindigd. Waarschuwingen blijven 5 jaar staan, deze worden echter jaarlijks getoetst door het bestuur.

// Aansprakelijkheid
5. A: Toyota Club Benelux is nooit en te nimmer aansprakelijk voor schade aan voertuigen, materialen en/of letsel tijdens evenementen georganiseerd door TCB en derden.De regels en voorwaarden kunnen tussentijds, zonder u in kennis te stellen, worden aangepast.

Bekijk ook
Lidmaatschap aanvragen
Lidmaatschap voorwaarden
Lidmaatschap Opzeggen
Veel gestelde vragen

Facebook groep
Whatsapp groep

Gespot pasjes

Gevestigd in:
Vlissingen, Nederland
Whatsapp: (+31) 6 41 76 87 53
E-mail: Toyotaclubbenelux@gmail.com